nur Unterschiede
Sep 18
Canon Lide 300Canon Lide 300ab 69,00 €1
Sep 18
Canon Lide 400Canon Lide 400ab 89,00 €1
Basisdaten 
Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.)69,00 €

89,00 €

Abos, Programme & Verträge
BauartDesktopDesktop
FarbsatzFarbeFarbe
TechnologieScannerScanner
GrundfunktionFlachbettscannerFlachbettscanner
Ausstattung 
Scanformat (maximal)k.A.k.A.
ADF-Scanformat (maximal)k.A.k.A.
Scanner-Typk.A.k.A.
Scanner-Sensork.A.k.A.
optische Scanauflösungk.A.k.A.
optische Scanauflösung (ADF)k.A.k.A.
ISO-ADF-Tempo (Farbe, Simplex)k.A.k.A.
ISO-ADF-Tempo (Farbe, Duplex)k.A.k.A.
Max. tägl. Scanvolumenk.A.k.A.
Displayk.A.k.A.
Displaygrößek.A.k.A.
Touch-Displayk.A.k.A.
Vorlageneinzug (ADF)k.A.k.A.
Duplex-ADFk.A.k.A.
Dual-Duplex-ADFk.A.k.A.
Vorlageneinzug (Kapazität)k.A.k.A.
Daten v. Druckerchannel?JaJa
Ultraschallsensork.A.k.A.
Mindestbreite im ADFk.A.k.A.
Höchstbreite im ADFk.A.k.A.
Mindestlänge im ADFk.A.k.A.
Höchstlänge im ADFk.A.k.A.
Mindestgrammatur über ADFk.A.k.A.
Höchstgrammatur über ADFk.A.k.A.
Scanner-Funktionen ?k.A.k.A.
Speicherkarten & Anschlüssek.A.k.A.
Scanner-Software im Lieferumfangk.A.k.A.
Scanner-Treiberk.A.k.A.
Windows Treiberk.A.k.A.
Mac Treiberk.A.k.A.
Linux Treiberk.A.k.A.
USBk.A.k.A.
Netzwerkk.A.k.A.
Ethernetk.A.k.A.
Wlank.A.k.A.
WiFi-Direktk.A.k.A.
Scan-to-Netzwerkk.A.k.A.
OCR (eigenständig)k.A.k.A.
Akku-Betriebk.A.k.A.
Garantiek.A.k.A.
Garantie-Artk.A.k.A.
Strombedarf: Sleepk.A.k.A.
Breitek.A.k.A.
Tiefek.A.k.A.
Höhek.A.k.A.
Außenvolumenk.A.k.A.
Mind. Stellflächek.A.k.A.
Gewichtk.A.k.A.
Verbrauchsmaterialien 
Dokument zur Reichweitenmessung

Bereitgestellt am 30.11.22, 04:02 Uhr in 253ms.
© 1998-2022 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2